metryka chrztu Zofii Bolesławy Róży Włodek

Dąbrowica parafia w Niegowici
ur. 28 października 1890
chrz. 8 grudnia 1890