nekrologi Filipiny Zefiryny Józefiny z Ładomirskich Prus-Jabłonowskiej
rok 1898