świadectwo ślubu Antoniego Jana Giełdanowskiego i Marii Heleny Wiszniewskiej