pośmiertne wspomnienie o Kazimierzu Gołębskim

/Roliński E. 1935. Z żałobnej karty. Śp. Kazimierz Gołębski. Sylwan 1: 44/