świadectwo ślubu Adolfa Webera i Marii Heleny Wiszniewskiej