metryka urodzenia i chrztu Zdzisława Fabiana Ładomirskiego
rok 1864
parafia Wojniłów
wieś Babin, dom nr 1 /dwór/
Zdzisław Fabian dwojga imion, urodzony 20 stycznia, ochrzczony 28 stycznia
katolik, płeć męska, z prawego łoża
Rodzice:
Wielmożny Konstanty de Janusz /przydomek/ Ładomirski, posesor /dzierżawca dóbr Babin/, syn Wielmożnych Brutusa i Karoliny z Janickich
Wielmożna Katarzyna Gołaszewska, córka Mateusza i Rafaeli z Malczewskich
Chrzestni:
Wielmożny Brutus Ładomirski, dziadek
Wielmożna Helena Skwarczyńska, żona Pawła właściciela dóbr

(Mikrofilm LDS FHL 1409925 Item 3 - CPHAU we Lwowie, Fond 618, Opis 2, Sprawa 1529)