metryka zgonu Amalii z Schützów Gołębskiej

Lwów, par. Wniebowzięcia NMP (Bazylika)
Amalia Gołębska zd Schütz, lat 28, żona kupca
zmarła 30 maja w domu nr 54, pochowana została 2 czerwca 1823r.