metryka chrztu Władysłąwa Mariana Walentego Kraińskiego