grobowiec Fedorowiczów
na cmentarzu w Laskach

/zdjęcie z portalu nieobecni.com.pl/