świadectwo ukończenia kursu prawa na Uniwersytecie Lwowskim - 1817-1820