Zeszyt ewidencyjny ppor. pil. Jana Wiszniewskiego.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.