ekstrakt 1

ekstrakt 2

metryka zgonu Barbary z Golejewskich Ładomirskiej
rok 1833
parafia Niepokalanego Poczęcia NMP, Krzywcze
wieś Filipcze i Michałków
Wielmożna Barbara Ladomirska, żona Jana (w pierwszym ekstrakcie błędnie - żona Dominika)
katoliczka, lat 70, zmarła ze starości 4 lutego, pochowana została 6 lutego

(Mikrofilm LDS FHL 2395168 Item 2 - CPHAU we Lwowie, Fond 618, Opis 2, Sprawa 1986)