świadectwo ślubu Ewarysty z Wiszniewskich Simons z Piotrem Pawłem Gajewskim