Dla którego z Ładomirskich pechową okazała się być niedziela, 13 czerwca 1886 roku?
Konstanty miał wtedy 54 lata zaś Zdzisłąw, przyszły ppor ułanów, lat 22.
Można, więc domniemywać, iż w trakcie gonitwy myśliwskiej to junior „odłączył się” od Niespodzianej.