metryka zgonu Leonarda Adolfa Ładomirskiego

parafia Kozłów
wieś Taurów, dom nr 1
Leonard, wiek 1,5 roku, syn Brutusa Ładomirskiego i Karoliny z Janickich, posesorów Taurowa
zmarł 1 kwietnia a pochowany został 3 kwietnia 1831 roku