metryka ślubu Marcelego Jana Chrzciciela Gołębskiego z Antoniną Józefą Kirschner

Lwów, par. Bożego Ciała (Dominikanów)
27 lipca 1852