metryka ślubu Joanny Borysławskiej i podkomorzego Juliana Górskiego

parafia Meżyrów
Korostowce
24 marca 1812