odpis skrócony aktu małżeństwa
Aleksandra Mieczysława Brunona Floriana Kozłowskiego Zaremby
i Stanisławy Marii Łada Ładomirskiej