metryka ślubu Teofila Tytusa Tomasza Trzecieskiego z Anną Antoniną Zofią Węgleńską

Siedliska, r-k parafia w Pawłowie
29 czerwca 1845 roku