metryka zgonu Jacka Borysławskiego

parafia Meżyrów
w Korostowcach, 15 marca 1812, w wieku 66 lat, zmarł podkomorzy Jacenty Borysławski