Sprawa dzierżawy majątków Długie i Podniebyle.
Dzierżawcy - Antoni i Ewa Zofia Ładomirscy.
Właściciel - Józef z Wiatrowic Wiktor.
Księgi grodzkie bieckie, 28 czerwca 1726r., tom 151, s. 868
(Archiwum Narodowe w Krakowie)