metryka zgonu Jana Alojzego Gołębskiego

Lwów, par. Wniebowzięcia NMP (Bazylika)
Jan Gołębski, lat 89, dziedzic dóbr
zmarł 11 listopada w domu nr 236, pochowany został 19 listopada 1876r.
pozostawił wdowę Filipinę zd. Lunda