ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

grobowiec Trzecieskich i Kraińskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
pole nr 7, grób nr 129

Tu
leży
Jan z Trzecieża
TRZECIESKI
Właści
ciel
dóbr
ziemskich.
Członek
Stanów
galicyjsk.

UM. 16. LISTOPADA
1842 W R. 69.
POKÓJ JEGO CIENIOM
Czci
godnej
pamięci
MAGDALENIE Z WIKTORÓW
Trzecieskiej
w żalu
nieutulony
małżonek
z dziećmi
wnuk[...]
[...]

R. ur. 1784 [...] 8
Marca 1842
pokój [...]


Aniela Kraińska
(1886-1918)


Zofia Tyszkiewicz
1901-1938