ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT


wypis metryki urodzenia i chrztu Mariana Macieja Ładomirskiego

parafia Wojniłów
wieś Tomaszowce, dom nr 1

Marian Maciej (dw. im.) Ładomirski
ur. 02.08.1868, chrz. 26.08.1868
ojciec: Pan Konstanty Janusz* Ładomirski syn Bazylego** i Karoliny z Janickich, właściciel dóbr
matka: Pani Katarzyna Gołaszewska córka Macieja i Rafały z Malczewskich
chrzestni: Państwo Damazy Kunaszowski i Zefiryna Jabłonowska

Skan pochodzi z księgi ekstraków sporządzonej dla potrzeb parafi Tomaszowce
wydzielonej z par. Wojniłów w roku 1906.
Przy przepisywaniu ksiąg często popełniano błędy.
W tym wypisie są przynajmniej dwa:
* jest "Janusz" a winno być "de Janusz"
** jest "Basili" a winno być "Bruti"