ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKTŚwiadectwo urodzenia i chrztu

wieś: Lipa
parafia: Bircza
data urodzenia: 06.10.1890
data chrztu: 21.11.1890

imię:
Aleksander Mieczysław Brunon Florian (4 im.)

wyznanie: rzymsko-katolickie
płeć: męska
łoże: prawe

ojciec:
Pan Florian Kozłowski dziedzic dóbr
syn Mieczysława Kozłowskiego dziedzica dóbr w Lipie i Wandy z domu Zaremba małżonków

matka:
Pani Jadwiga Bobczyńska
córka Aleksandra Bobczyńskiego właściciela dóbr i Wandy z domu Nowodworskiej małżonków

świadkowie: Pan Aleksander Bobczyński właściciel dóbr i Pani Anna Bobczyńska panna

Dnia 21.07.1906 r. w Sądzie Powiatowym w Brzozowie Florian Kozłowski (ojciec niepełnoletniego Aleksandra) i Wiktoria Zaremba podpisali umowę o przyjęciu opieki przez Wiktorię Zarembę nad Aleksandrem i zmianie nazwiska Aleksandra na „Kozłowski Zaremba”