ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

BIBLIOTECZKA


WIADOMOŚĆ
O
FEDOROWICZACH

Część I
Lwów 1880

WIADOMOŚĆ O FEDOROWICZACH
Część I

Książka wydana staraniem Władysława Fedorowicza, właściciela dóbr Okno i in.

Z drukarni "Gaz. narod." J. Dobrzańskiego i K. Gromana, Lwów 1880
/OCR-owana kopia samego tekstu/


TADEUSZ MARIA
WISZNIEWSKI
nota biograficznaTADEUSZ MARIA
WISZNIEWSKI
biographical notes


TADEUSZ MARIA WISZNIEWSKI (1917-2005)
nota biograficzna/biographical notes

Notę wuj Tadeusz zaczął spisywać pod koniec swego życia, które bez wątpienia można uznać za niezwykle ciekawe. Niestety nie zdążył ukończyć dzieła. Zapiski urywają się na okresie afrykańskim, czyli gdzieś na przełomie lat 50/60-tych XX w.

Brudnopis
Na język polski tłumaczył Leonard Wąsowski


JANA
POREMBALSKIEGO
Wspomnienia
z birczańskiego
/fragment/
Przemyśl 1942

JANA POREMBALSKIEGO
Wspomnienia z birczańskiego

Fragment dotyczący rodziny Bolesta Kozłowskich z Lipy.

Maszynopis, Przemyśl 1942
W całości udostępniony przez Podkarpacką Bibliotekę Cyfrową


ALEKSANDER
ŚWISTUN
Wspomnienia
podolskie

Kraków 2011

KTO JEST KIM
DLA KOGO
/podręczny
pomocnik
dla rodziny/

ALEKSANDER ŚWISTUN
Wspomnienia podolskie. Moje prywatne sprawy

Wspomnienia opublikowane w czterech numerach kwartalnika Cracovia Leopolis, w znacznej mierze dotyczą rodziny Fedorowiczów.

Cracovia Leopolis, 2011, nr 1, s: 24-32
Cracovia Leopolis, 2011, nr 2, s: 8-14
Cracovia Leopolis, 2011, nr 3, s: 18-23
Cracovia Leopolis, 2011, nr 4, s: 21-26


KAJETAN
KRASZEWSKI
Gen. Filip Hauman
i rodzina
Antoniego
MalczewskiegoWarszawa 1887

KAJETAN KRASZEWSKI
Generał Filip Hauman
i rodzina Antoniego Malczewskiego

Dobrze udokumentowana biografia Generała Filipa Haumana, uczestnika Insurekcji Kościuszkowskiej. Jego losy na kilku płaszczyznach splotły się z losami rodziny Malczewskich.

Biblioteka Warszawska, 1887, tom 4, s: 192-215 i 352-375