ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

Niniejsza strona prowadzona jest przez osobę fizyczną, bez związku z jej działalnością zawodową lub handlową, a powstała w ramach działalności służącej podtrzymywaniu więzi rodzinnych. W związku z tym nie podlega przepisom o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ...


Preambuła, motyw 18
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową.
Działalność osobista lub domowa może między innymi polegać na ..., podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności. ...”

Art. 2, pkt 2
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:
...
c) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych


Art. 1. pkt 1
Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ...

Strona ta zaś w sposób szczególny, wynikający z celu jej powstania, podlega zasadom dobrego współżycia społecznego, dlatego mile widziane są wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące treści na niej prezentowanych.

AKTUALNOŚCI


12 kwietnia 2024

3 informacja organizacyjna - Zjazd XXIII - 2024
List z dnia 15 grudnia 2022 roku

Kochani,

W końcu nadszedł ten dzień!!!

Zgodnie z ustaleniami Rady Starszych na ostatnim Zjeździe, zostałam zobligowana do założenia konta rodzinnego. Na tymże koncie będziemy mogli zbierać środki, które pomogą w obniżeniu kosztów kolejnych naszych spotkań. Środki te będą przeznaczone na wsparcie tych, dla których koszt uczestniczenia w Zjeździe przekracza możliwości budżetowe. Może to dotyczyć zarówno rodzin wielodzietnych, jak i emerytów oraz innych osób. Idea, która przyświeca tej inicjatywie, to zapewnienie jak największego grona uczestników na kolejnych spotkaniach.

A teraz konkrety.

Wpłat na konto można dokonywać każdy, który może, w dowolnych kwotach, w dowolnych terminach. Nie ma konieczności deklarowania się, co do wysokości oraz częstotliwości wpłat. Nawet małe kwoty wpłacane przez 2-letni okres do następnego Zjazdu na pewno stworzą spory budżet do dyspozycji. Każdy może zadecydować, jak mu jest wygodniej. Oczywiście podkreślam całkowitą DOBROWOLNOŚĆ tej inicjatywy.

Dane do przelewu:

--- z Polski
Bank ING
Nr konta 07 1050 1588 1000 0097 6819 4954

--- z zagranicy
IBAN: PL 07 1050 1588 1000 0097 6819 4954
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu proszę wpisywać: Zjazd Rodzinny

Współwłaściciele oraz pełnomocnicy:
Anna Wilk, Łukasz Ładomirski, Marta Kacorzyk, Paweł Meissner

W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt do mnie.
Ściskam Was serdecznie, Ania


My beloved,

The day as finally come!

Following agreements of our Council of Elders that took place during our last reunion, I was asked to set up our family’s account. On which we will be able to collect funds tat will be very helpful in decreasing costs of our further meetings. The idea is to use those, as means of support for all of us who could struggle to fit additional costs related to our reunions into our budgets. Large families retired or anybody else who struggle. The main idea is to make sure that as many of us as possible, have a chance to participate in our reunions.

And now it’s time for some details.

Contributions/Payments to our account can be made by anybody who can, anytime You like and any amount You would like to. There is no need of declaring how often nor how much You would like to contribute. Even small payments over 2 years’ time, can build up to significant budget. Anybody can decide what fits best. Let me point out that this is absolutely VOLOUNTARY.

Bank details:

---- from Poland
Bank ING
Account no.: 07 1050 1588 1000 0097 6819 4954

---- from Abroad
IBAN: PL 07 1050 1588 1000 0097 6819 4954
BIC /SWIFT: INGBPLPW

In a subject please just put: Family Reunion

Co-owners and power of attorneys:
Anna Wilk, Łukasz Ładomirski, Marta Kacorzyk, Paweł Meissner

In case of any questions please feel free to contact me anytime.
Lots of hugs, Ania