ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

INFORMACJA

Niniejsza strona prowadzona jest przez osobę fizyczną, bez związku z jej działalnością zawodową lub handlową, a powstała w ramach działalności służącej podtrzymywaniu więzi rodzinnych. W związku z tym nie podlega przepisom o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ...


Preambuła, motyw 18
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową.
Działalność osobista lub domowa może między innymi polegać na ..., podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności. ...”

Art. 2, pkt 2
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:
...
c) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych


Art. 1. pkt 1
Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ...

Strona ta zaś w sposób szczególny, wynikający z celu jej powstania, podlega zasadom dobrego współżycia społecznego, dlatego mile widziane są wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące treści na niej prezentowanych.

AKTUALNOŚCI