ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT


grobowiec Kazimierza, Anny i Teofila Ładomirskich, właścicieli części dóbr Filipkowce
cmentarz przy kościele r-k w Krzywczu

źródło fotografii i opisu: Baza fotografii zabytków polskich na Ukrainie - Instytut Historii UJ *)

"Trzy płyty nagrobne z jasnego piaskowca wykonane w tej samej formie i ułożone obok siebie na cmentarzu przykościelnym, przy wschodniej ścianie prezbiterium. Płyty ufundowała Elżbieta Ładomirska swojemu teściowi Kazimierzowi Ładomirskiemu ojcu (zm. 1819), mężowi Kazimierzowi Ładomirskiemu (zm. 1826) i najprawdopodobniej teściowej Annie Ładomirskiej. Płyty w wielu miejscach wytarte, napisy trudno czytelne, fragmenty całkowicie nieczytelne."

W informacji jest błąd: synem Kazimierza i Anny z Golejewskich Ładomirskich i mężem Elżbiety z Zubów był nie Kazimierz a Gracjan Teofil Jacek Ładomirski

*) Baza fotografii zabytków polskich na Ukrainie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów fotografii. Utwór powstał w ramach „Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.” realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku 2012. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o „Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą.”