ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

grobowiec Feliksa Pawła Hilarego Domańskiego
D O M
Tu spoczywają zwłoki
Ś.p. Felixa
DOMAŃSKIEGO
Obywatela Ziemskiego
b. Sędziego Pokoju Okręgu
Siennickiego
Najlepszego Męża i Ojca
zmarłego w 77m roku życia
dnia 7 Kwietnia
1866
Pokój Jego Duszy

Stary rzymsko-katolicki cmentarz w Piotrkowie Trybunalskim
opracowanie Tadeusz Nowakowski i Andrzej Switalski
Piotrków Trybunalski 1993

"61. Domański Feliks. 1789-1866. Sędzia Sądu Pokoju. 56-II-4"