ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT


metryka ślubu Zofii Walerii Ładomirskiej z Michałem Leonem Eleuterym Krobickim

r-k parafia w Tyśmienicy
12 stycznia 1889 roku

nowozaślubiony:
Jaśnie Pan Michał Leon Eleutery /trzech imion/ herbu Nowina Krobicki, ... architekt, urodzony 29.9.1854 w Harklowej, zamieszkały w Kołomyi, syn zmarłego Konstantego Nowina Krobickiego, urzędnika ubezpieczeniowego [Towarzystwa wzaj. ubezp. od ognia w Krakowie], i Józefy Teofili Gołaszewskiej, kawaler lat 34

nowozaślubiona:
Jaśnie Pani Zofia Waleria /dwuch imion/ herbu Łada ładomirska, urodzona 27.11.1866 w Suchrowie, zamieszkała w Markowcach pod nr. 1, córka Konstantego Łada Ładomirskiego, właściciela Markowiec i Katarzyny Gołaszewskiej, panna lat 22

świadkowie:
Tadeusz Krobicki, uniw. dr medycyny
Stanisław Czeczel Nowosielecki, dr prawa i ...