ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

potwierdzenie szlachectwa braci Józefa, Kazimierza, Jakuba, Franciszka, Macieja i Antoniego GołaszewskichZ Cesarsko-Królewskiej Zjednoczonej Kancelarii Dworskiej

Jego Cesarski, Królewski i Apostolski Majestat powziął najwyższe decyzje z 20 kwietnia 1830 roku o najłaskawszym uznaniu szlachectwa braci Józefa, Kazimierza, Jakuba, Franciszka, Macieja i Antoniego Gołaszewskich. Do legitymizacji wyżej wymienionych i ich małżeńskich potomków postanawia się, że mogą oni używać herbu opisanego poniżej, a mianowicie:
Na czerwonym polu (tarczy) dwa skrzyżowane w formie krzyża św. Andrzeja, których groty skierowane są rozbieżnie w kierunku górnych kątów tarczy. Groty te są w swej dolnej części rozdwojone. W swej części górnej bliżej grotów mają poprzeczną belkę. Groty te są spotykane w polskiej heraldyce. Na tarczy widoczne są dwa otwarte, zwrócone do siebie hełmy turniejowe, ozdobione w swej dolnej części złotymi łańcuchami. Grzebienie ozdobione są zwisającymi pióropuszami. Każdy hełm ozdobiony jest złotą koroną. Prawy hełm ozdobiony jest 5 strusimi piórami - dwa srebrne pomiędzy trzema czerwonymi. Korona lewego hełmu ozdobiona jest podwójnym skrzydłem orlim - przednie srebrne, a tylne czerwone.
Ten herb nie może być zmieniony bez szczególnego i najwyższego zezwolenia.

Wiedeń 7 września 1841 roku.
Dyplom powstał na podstawie wniosku Wysokiego Kolegium Majestatu Królestwa Galicji, Lodomerii 22 listopada bieżącego roku i jest znany pod numerem 876. Potwierdzenie immatrykulacji do Księgi Majestatycznej XXIII, strona 172. Wpis potwierdzam

Lwów dnia 27 listopada 1841 roku