ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

krzyż z grobu Leonarda Adolfa Ładomirskiego na cmentarzu w Kozłowie k/Tarnopola

D TU    LEZY LEANARD LADOMIRSKI UMARL DNIA II    MARCA O      1831      M
Zdjęcie pochodzi z katalogu
CMENTARZE DAWNEGO WOJEWÓDZTWA TARNOPOLSKIEGO BADANIA INWENTARYZACYJNE *)

*) http://cmentarzetarnopolskie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=16516
Licencja otwarta CC BY do użytku darmowego i komercyjnego za podaniem źródła