ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT


- Piotr Malczewski, szlachcic, żonaty
- zamieszkały w dobrach Podbórze w okręgu brzeżańskim
- zmarł 30 września 1814r. we Lwowie na kuracji
- po zmarłym pozostała wdowa Pani Zofia z Baczyńskich Malczewska oraz dzieci:
a. Stanisław lat 15
b. Julian lat 12
c. Henryk lat 10 we Lwowie na naukach
d. Rafała lat 13 u macierzystej babki Pani Baczyńskiej w Warszawie
e. Wiktoria lat 8
f. Józefa lat 7 z matką tu zamieszkała
...