ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

metryka ślubu Walentego Konstanego Brutusa Ładomirskiego z Katarzyną Walentyną Gołaszewską


r-k parafia w Stanisławowie
28 stycznia 1862 roku

nowozaślubiony:
Wielmożny Pan Konstanty Ładomirski, posiadacz dóbr Babin, syn Pana Brutusa i Karoliny zd. Janickiej, urodzony w Taurowie w okręgu brzeżańskim, zamieszkały w we wsi Babin, katolik, kawaler lat 30

nowozaślubiona:
Wielmożna Pani Katarzyna Walentyna /dwuch imion/ Gołaszewska, urodzona w Tarnowie, córka Wielmożnego Pana Macieja Gołaszewskiego i Rafały Malczewskiej, zamieszkała w Honoratówce w parafi Podwysokie, katoliczka, panna, lat 21

świadkowie:
Stanisław Malczewski, właściciel dóbr Cześniki
Julian Malczewski, właściciel dóbr Poczapy