ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT


metryka zgonu Filipiny Zefiryny Józefiny z Ładomirskich Prus-Jabłonowskiej
rok 1898
r-k parafia Stanisławów
......, dom nr. 68
Zefiryna z Ładomirskich Prus Jabłonowska
wdowa po Franciszku ajencie w Kałuszu *
lat 70
urodzona w Taurowie w okr. tarnopolskim
zmarła 2 listopada a pochowana została 4 listopada
.................................................................................
* - w 1876 członek rady powiatu w Kałuszu, w Szematyżmie Król. Gal. i Lodom. zapisany także jako "ajent tow. asek. krak." tzn był ajentem Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie