ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT


odpis aktu opieczętowania po śmierci Mateusza Gołaszewskiego
Pan Mateusz Gołaszewski zmarł w swych dobrach Dzieduszyce Małe 21 grudnia 1809 roku
po zmarłej jego pierwszej żonie Juliannie z Tyszkiewiczów pozostały dzieci:
a. Wiktoria z Gołaszewskich Mączyńska lat 30
b. Józef Gołaszewski lat 29
c. Kazimierz Gołaszewski lat 26, zamieszkały w Dzieduszycach Małych
zaś po pozostałej wdowie Józefie z Chylińskich:
d. Jakub Gołaszewski lat 17, słuchacz Filozofii we Lwowie
e. Franciszek lat 15
f. Maciej lat 13, gimnazium w Samborze
g. Antoni lat 10, szkoła w Stryju
h. Julianna lat 6, przy matce w Dzieduszycach Małych