ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT


metryka chrztu Jana Ładomirskiego
rok 1768, parafia Jazdowska św. Anny i św. Małgorzaty
obecnie parafia św. Aleksandra w Warszawie na pl. Trzech Krzyży
(Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie)

"Z Nowego Świata 17 lipca
Jak wyżej, ochrzczono Janem dziecko, urodzone w Zasowie, w woj. sandomierskim, dnia 13 marca tego samego roku, ze szlachetnie urodzonego Jakuba Joachima Ładomirskiego stolnika i Rozalii z Płoskońskich prawych małżonków. Chrzestnymi byli szlachetni i wielmożni Józef Ładomirski podczaszy żytomierski i Anna Płoskońska."