ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

świadectwo chrztu Franciszka Salezego Walentego Rocha Karczewskiego

Wszystkim i każdemu komu wiedzieć należy lub w jakikolwiek sposób należeć będzie, znanym i poświadczonym czynimy, że w księdze ochrzczonych kościoła parafialnego ciepielowskiego odczytaliśmy co następuje:
Wieś Ciepielów
Roku Pańskiego 1804 dnia 29 miesiąca stycznia ja Józef Cedzyński proboszcz ciepielowski ochrzciłem z wody dziecię imionami Franciszek Salezy Walenty Roch syna Jaśnie Wielmożnego Pana Joachima Karczewskiego starosty liwskiego dziedzica dóbr ciepielowskich i Jaśnie Wielmożnej Zofii Świdzińskiej prawnych małżonków. Chrzestnymi byli: Maciej Boczkowski i Łucja Boczkowska obywatele ciepielowscy.
Dnia zaś szóstego miesiąca lutego tegoż roku uzupełniłem ceremonie nad Franciszkiem Salezym Walentym Rochem, przy których asystowali: Wielmożny Pan Homonay kapitan husarii legionu Wełczay i Wielmożna Urodzona Pani Franciszka Nowosielska dziedziczka w Bąkowej.
Na dowód czego niniejsze ręką naszą podpisane i pieczęcią urzędową solennie umocnione dajemy w rezydencji parafialnej ciepielowskiej dnia 20 stycznia 1835 roku.
(-) Ojciec Kolumban Jastrzębski proboszcz ciepielowski
ręką własną