ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

grobowiec Juliana Górskiego
cmentarz w Ozarzyńcach

źródło fotografii: Baza fotografii zabytków polskich na Ukrainie - Instytut Historii UJ *)

*) Baza fotografii zabytków polskich na Ukrainie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów fotografii. Utwór powstał w ramach „Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.” realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku 2012. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o „Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą.”