ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

DRZEWO KLANOWE

WYWODY PRZODKÓW

DRZEWO KRAIŃSKICH

DRZEWO ŁADOMIRSKICH

POTOMKOWIE
IMĆ PAŃSTWA ANTONIEGO I EWY ZOFII ZE SPORCZYKÓW
PRAWYCH MAŁŻONKÓW ŁADOMIRSKICH
/Kolorem czerwonym podano informacje prawdopodobne, wymagające weryfikacji/


Antoni z Ładomirowa Ładomirski h. Łada

zmarł między 16.05.1738 a 03.05.1740

ż. Ewa Zofia Sporczyk

ur. ok. 1700
zm. 07.08.1761 Krosno


dzierżawcy dóbr Podniebyle i Długie
właściciele części dóbr Niewodna i SmarżowaJózef Ładomirski

towarzysz chorągwi pancernej
cześnik żytomierski
zm. na Syberii po 1774

ż. Teresa WitosławskaBarbara Ładomirska
śl. przed 1737
m. Jan Bańkowski

proboszcz g-k par.
w Rzepniku

Jakub Joachim Ładomirski

chrz. 01.04.1720 Tarnowiec k/Jasła
gubernator / ekonom sędziszowski
cześnik pilzneński
zmarł przed rokiem 1778

ż Rozalia Płoskońska

/2v Jakub Jakielski /

?Kazimierz Ładomirski

ur. 1757
dzierż. wójtostwa / adwokacji w Śniatynie
zm. 07.07.1819 Filipkowce
poch. Krzywcze
śl. 17.02.1786 par. Krzywcze

ż. Eleonora Ludwika Anna
Golejewska

ur. 21.02.1757
metr. 1758 par. Podkamień Rohatyński
dziedz. cz. Filipkowiec
zm. 12.05.1820 Filipkowce
poch. Krzywcze


Ignacy Ładomirski

ż. Katarzyna Trzecieska

Franciszka Ładomirska

m. Jacek Borysławski

podkomorzy
ur. ok. 1746
zm. 15.03.1812
Korostowce
poch. w Meżyrowie


Anna Ładomirska

ur. ok. 1767
zm. 20.06.1806
Jazowsko
śl. 05.02.1789
Fara Krosno

m. Adam Iwelski

ur. ok. 1765
zm. 17.11.1829
par. Borzęcin
/2v Marianna
Łączkowska
19.04.1807
par. Jazowsko/


Jan Ładomirski

ur. 13.03.1768 Zasów
chrz. 17.07.1768
W-wa par. św. Aleksandra
dzierż. dóbr Gusztynek, Bereżanka i Olesza
śl. 27.04.1794 parafia Krzywcze

ż. Łucja Barbara Teresa
Golejewska

ur. 15.12.1763 Orelec par. Zabłotów
dziedziczka cz. Filipkowiec
zm. 04.02.1833 Filipkowce
poch. 06.02.1833 KrzywczeGracjan Teofil Jacek
Ładomirski

ur. 18.12.1790 Filipkowce
chrz. 26.07.1792 Krzywcze
wł. cz. Filipkowiec
zm. 1826
poch. Krzywcze
śl. 13.11.1822 par. Martynów Nowy

ż. Elżbieta Małgorzata
Zub-Więkniewicz

ur. i chrz. z wody 10.07.1800 Martynów N.
cer. chrz. 04.12.1820 Martynów N.
wł. części dóbr Martynów N i Siwka
/2v Baltazar Czarkowski
14.02.1833 Martynów Nowy /


Joanna
Borysławska

wł. Jankułowa
zm. 1864
poch. Ozarzyńce
śl. 24.03.1812
Korostowce
par. Meżyrów

m. Julian Górski

wł. dóbr Śledzie
ur. 14.10.1784
zm. 9.2.1853
poch. Ozarzyńce

/min. 5-cioro dzieci/


Wincenty Borysławski

zm. 1812


Józefa
Ładomirska

ur. ok. marca 1807
zm. 20.04.1807
Olesza
poch. Monasterzyska


Maciej Brutus Ładomirski

ur. 24.02.1798 Filipkowce
chrz. 21.04.1815 Krzywcze
dzierż. dóbr Taurów, Koniuszki i Kozłów
oficjalista w Kozłowie k/Buska w dobrach Adama Kleta hr. Zamoyskiego
wł. dóbr Wierzchnia

ż. Karolina Weronika Janicka

ur. 31.01.1795 Demianów
chrz. 30.03.1796 Martynów Nowy
wł. cz. dóbr Martynów S. i HałuszczyńceFranciszek
Ksawery
Ładomirski

ur. 21.12.1823 Filipkowce
zm. 19.03.1832 Martynów Nowy


Pryska
Ferdynanda
Marianna
Ładomirska

ur. 18.01.1825 Filipkowce
zm. 10.03.1832 Martynów Nowy


Walenty Konstanty Brutus
Ładomirski

ur. 14.02.1832 Taurów
chrz. 05.05.1832 Kozłów k/Tarnopola

dzierż. d. Babin k/Wojniłowa i Suchrów
wł. dóbr Markowce i Dzieduszyce Małe
zatwierdz. staropolskiego szl.
25.08.1892
zm. 05.12.1895 w Markowcach
śl. 28.01.1862 parafia Stanisławów

ż. Katarzyna Walentyna
Gołaszewska

ur. 13.02.1841 Tarnów-Zamieście
zm. 16.10.1917 Markowce


Leonard Adolf
Ładomirski

ur. 08.11.1829 Taurów
chrz. 11.11.1829 Kozłów k/Tarnopola
zm. 01.04.1831 Taurów
poch. 03.04.1831 Kozłów k/Tarnopola


Kaliksta Joanna
Ładomirska

ur. 14.10.1827 Taurów
chrz. 18.10.1827 Kozłów k/Tarnopola
zm. 11.06.1905
Markowce
poch. 14.06.1905
Stanisławów


Filipina
Zefiryna
Józefina
Ładomirska

ur. 23.08.1825 Taurów
chrz. 28.08.1825 Kozłów k/Tarnopola
zm. 02.11.1898
Stanisławów

m. Franciszek
Prus-Jabłonowski


Seweryna
Ładomirska

ur. 07.01.1875
Markowce
chrz. 14.02.1875
Tyśmienica
zm. 1943 Sokal
śl. 27.08.1898
Markowce

m. Feliks
Domański

ur. 09.01.1868
Warszawa
chrz. 29.01.1868
par. Naw. NMP
zm. 29.06.1939
Ubinie


Helena Karolina
Ładomirska

ur. 29.04.1873
Markowce
chrz. 01.06.1873
Tyśmienica
zm. 02.05.1918
Marianów
poch. Sławentyn
śl. 28.09.1895
Markowce

m. Kazimierz
Gołębski

ur. 28.03.1868
Sławentyn
zm. 19.01.1935
Lipica Górna
poch. Sławentyn


Marian Maciej
Ładomirski

ur. 02.08.1868
Tomaszowce
chrz. 26.08.1868
Wojniłów


Zofia Waleria
Ładomirska

ur. 27.11.1866
Suchrów
chrz. 30.11.1866
Chodorów
zm. 01.06.1927
Markowce
śl. 12.01.1889
Markowce

m. Michał Leon Eleutery
Krobicki

ur. 29.09.1854
Harklowa
chrz. 03.12.1854
Harklowa
zm. 29.12.1923
Kraków


Jan Dominik
Ładomirski

ur. 04.08.1865
Suchrów
chrz. 26.08.1865
Nowosielce


Zdzisław Fabian
Ładomirski

ur. 20.01.1864
Babin
chrz. 28.01.1864
Wojniłów
zm. 1950 Poznań
śl. 21.11.1895
Jabłonka

ż. Anna Maria
Kraińska

ur. 22.02.1875
Miejsce Piastowe
zm. 29.05.1959
Poznań


Emeryk
Stanisław
Ładomirski

ur. 05.11.1862
Babin
chrz. 09.11.1862
Wojniłów
zm. 28.03.1898
Lwów
poch. Markowce