DRZEWO KLANOWE

WYWODY PRZODKÓW

DRZEWO KRAIŃSKICH

DRZEWO ŁADOMIRSKICH

POTOMKOWIE
IMĆ PAŃSTWA ANTONIEGO I EWY ZOFII ZE SPORCZYKÓW
PRAWYCH MAŁŻONKÓW ŁADOMIRSKICH
/Kolorem czerwonym podano informacje prawdopodobne, wymagające weryfikacji/


Antoni z Ładomirowa Ładomirski h. Łada

zmarł między 16.05.1738 a 03.05.1740r.

ż. Ewa Zofia Sporczyk

dzierżawcy dóbr Podniebyle i Długie
właściciele części dóbr Niewodna i SmarżowaJózef Ładomirski

towarzysz chorągwi pancernej
cześnik żytomierski
zm. na Syberii po 1774r.

ż. Teresa Witosławska


Barbara Ładomirska
m. Jan Bańkowski

proboszcz g-k par.
w Rzepniku
śl. przed 1737r.


Jakub Joachim Ładomirski

chrz. 01.04.1720r. Tarnowiec k/Jasła
gubernator / ekonom sędziszowski
cześnik pilzneński

ż Rozalia Płoskońska

2v za Jakubem Jakielskim /żyli w 1779r./Kazimierz Ładomirski

ur. ok. 1749r.
dzierż. wójtostwa / adwokacji w Śniatynie
zm. 07.07.1819r.
poch. Krzywcze

ż. Eleonora Ludwika Anna Golejewska

ur. 21.02.1757 Kniesioło
metr. 1758 par. Podkamień Rohatyński
dziedz. cz. Filipkowiec
śl. 17.02.1786r. par. Krzywcze
poch. Krzywcze


Ignacy Ładomirski
ż. Katarzyna Trzecieska

Franciszka Ładomirska
m. Jacek Borysławski

szambelan króla Stanisława Augusta
zm. 1812r.
poch. w Meżyrowie


?
Jan Ładomirski

ur. 13.03.1768r. Zasów
chrz. 17.07.1768r. W-wa par. św. Aleksandra
od 1795 dzierż. dóbr Gusztynek i Bereżanka

ż. Łucja Barbara Teresa Golejewska

ur. 15.12.1763 Orelec par. Zabłotów
dziedziczka cz. Filipkowiec
śl. 27.04.1794r. parafia Krzywcze
zm. 04.02.1833r. Filipkowce, lat 70
poch. 06.02.1833r. KrzywczeGracjan Teofil Jacek Ładomirski

ur. 18.12.1790r. Filipkowce
chrz. 26.07.1792r. Krzywcze
wł. cz. Filipkowiec
zm. 1826r.
poch. Krzywcze

ż. Elżbieta Małgorzata
Zub-Więkniewicz

ur. 1800
wł. części dóbr Martynów i Siwka
/2v za Baltazarem Czarkowskim
14.02.1833 w Martynowie/


Joanna Borysławska

wł. Jankułowa
zm. 1864r.
poch. w Ozarzyńcach

m. Julian Górski

wł. dóbr Śledzie
ur. 14.10.1784r.
śl. 1812r.
zm. 9.2.1853r.
poch. w Ozarzyńcach

/min. 5-cioro dzieci/


Wincenty Borysławski

zm. 1812r.

Maciej Brutus Ładomirski

ur. 24.02.1798r. Filipkowce
chrz. 21.04.1815r. Krzywcze
dzierż. dóbr Taurów i Koniuszki
oficjalista w Kozłowie k/Buska w dobrach Adama Kleta hr. Zamoyskiego

wł. dóbr Wierzchnia

ż. Karolina Weronika Janicka

ur. 31.01.1795r. Martynów Nowy
chrz. 30.03.1796r. Martynów Nowy
dziedziczka cz. HałuszczyniecFranciszek Ksawery Ładomirski

ur. ok. 1822
zm. 19.03.1832 w Martynowie


Ferdynanda Ładomirska

ur. ok. 1824
zm. 10.03.1832 w Martynowie


Walenty Konstanty Brutus Ładomirski

ur. 14.02.1832r. Taurów
chrz. 05.05.1832r. Kozłów k/Tarnopola
dzierż. dóbr Babin k/Wojniłowa i Suchrów
wł. dóbr Markowce i Dzieduszyce Małe
zatwierdz. staropolskiego szl. 25.08.1892r.
zm. 05.12.1895r. w Markowcach i tam poch.

ż. Katarzyna Walentyna Gołaszewska

ur. 13.02.1841 w Tarnowie - Zamieściu
zm. i poch. w Markowcach


Leonard Adolf Ładomirski

ur. 08.11.1829r. Taurów
chrz. 11.11.1829r. Kozłów k/Tarnopola
zm. 01.04.1831r. Taurów
poch. 03.04.1831 Kozłów k/Tarnopola


Kaliksta Joanna Ładomirska

ur. 14.10.1827r. Taurów
chrz. 18.10.1827r. Kozłów k/Tarnopola
zm. 06.1905
Stanisławów


Filipina Zefiryna Józefina Ładomirska

ur. 23.08.1825r. Taurów
chrz. 28.08.1825r. Kozłów k/Tarnopola
zm. 11.1898
Stanisławów

m. Franciszek Prus-Jabłonowski


Seweryna Ładomirska
m. Feliks Domański

Helena Karolina Ładomirska
m. Kazimierz Gołębski

Stanisław Ładomirski
Zofia Waleria Ładomirska
m. Michał Leon Eleutery Krobicki

Jan Dominik Ładomirski
Zdzisław Fabian Ładomirski
ż. Anna Maria Kraińska

?