DRZEWO KLANOWE

WYWODY PRZODKÓW

DRZEWO KRAIŃSKICH

DRZEWO ŁADOMIRSKICH

POTOMKOWIE
IMĆ PAŃSTWA ANTONIEGO I EWY ZOFII ZE SPORCZYKÓW
PRAWYCH MAŁŻONKÓW ŁADOMIRSKICH
/Kolorem czerwonym podano informacje prawdopodobne, wymagające weryfikacji/


Antoni z Ładomirowa Ładomirski h. Łada

zmarł między 16.05.1738 a 03.05.1740

ż. Ewa Zofia Sporczyk

dzierżawcy dóbr Podniebyle i Długie
właściciele części dóbr Niewodna i SmarżowaJózef Ładomirski

towarzysz chorągwi pancernej
cześnik żytomierski
zm. na Syberii po 1774

ż. Teresa Witosławska


Barbara Ładomirska
m. Jan Bańkowski

proboszcz g-k par.
w Rzepniku
śl. przed 1737


Jakub Joachim Ładomirski

chrz. 01.04.1720 Tarnowiec k/Jasła
gubernator / ekonom sędziszowski
cześnik pilzneński

ż Rozalia Płoskońska

2v za Jakubem Jakielskim /żyli w 1779/Kazimierz Ładomirski

ur. ok. 1749
dzierż. wójtostwa / adwokacji w Śniatynie
zm. 07.07.1819 Filipkowce
poch. Krzywcze

ż. Eleonora Ludwika Anna Golejewska

ur. 21.02.1757 Kniesioło
metr. 1758 par. Podkamień Rohatyński
dziedz. cz. Filipkowiec
śl. 17.02.1786 par. Krzywcze
zm. 12.05.1820 Filipkowce
poch. Krzywcze


Ignacy Ładomirski
ż. Katarzyna Trzecieska

Franciszka Ładomirska
m. Jacek Borysławski

szambelan króla Stanisława Augusta
zm. 1812r.
poch. w Meżyrowie


?
Jan Ładomirski

ur. 13.03.1768 Zasów
chrz. 17.07.1768 W-wa par. św. Aleksandra
od 1795 dzierż. dóbr Gusztynek i Bereżanka

ż. Łucja Barbara Teresa Golejewska

ur. 15.12.1763 Orelec par. Zabłotów
dziedziczka cz. Filipkowiec
śl. 27.04.1794 parafia Krzywcze
zm. 04.02.1833 Filipkowce, lat 70
poch. 06.02.1833 KrzywczeGracjan Teofil Jacek Ładomirski

ur. 18.12.1790 Filipkowce
chrz. 26.07.1792 Krzywcze
wł. cz. Filipkowiec
zm. 1826
poch. Krzywcze

ż. Elżbieta Małgorzata
Zub-Więkniewicz

ur. 1800
wł. części dóbr Martynów i Siwka
/2v za Baltazarem Czarkowskim
14.02.1833 Martynów Nowy/


Joanna Borysławska

wł. Jankułowa
zm. 1864
poch. w Ozarzyńcach

m. Julian Górski

wł. dóbr Śledzie
ur. 14.10.1784
śl. 1812
zm. 9.2.1853
poch. w Ozarzyńcach

/min. 5-cioro dzieci/


Wincenty Borysławski

zm. 1812

Maciej Brutus Ładomirski

ur. 24.02.1798 Filipkowce
chrz. 21.04.1815 Krzywcze
dzierż. dóbr Taurów, Koniuszki i Kozłów
oficjalista w Kozłowie k/Buska w dobrach Adama Kleta hr. Zamoyskiego

wł. dóbr Wierzchnia

ż. Karolina Weronika Janicka

ur. 31.01.1795 Martynów Nowy
chrz. 30.03.1796 Martynów Nowy
dziedziczka cz. HałuszczyniecFranciszek Ksawery Ładomirski

ur. 21.12.1823 Filipkowce
zm. 19.03.1832 Martynów Nowy


Pryska Ferdynanda Marianna Ładomirska

ur. 18.01.1825 Filipkowce
zm. 10.03.1832 Martynów Nowy


Walenty Konstanty Brutus Ładomirski

ur. 14.02.1832 Taurów
chrz. 05.05.1832 Kozłów k/Tarnopola
dzierż. dóbr Babin k/Wojniłowa i Suchrów
wł. dóbr Markowce i Dzieduszyce Małe
zatwierdz. staropolskiego szl. 25.08.1892
zm. 05.12.1895 w Markowcach i tam poch.

ż. Katarzyna Walentyna Gołaszewska

ur. 13.02.1841 w Tarnowie - Zamieściu
zm. i poch. w Markowcach


Leonard Adolf Ładomirski

ur. 08.11.1829 Taurów
chrz. 11.11.1829 Kozłów k/Tarnopola
zm. 01.04.1831 Taurów
poch. 03.04.1831 Kozłów k/Tarnopola


Kaliksta Joanna Ładomirska

ur. 14.10.1827 Taurów
chrz. 18.10.1827 Kozłów k/Tarnopola
zm. 06.1905
Stanisławów


Filipina Zefiryna Józefina Ładomirska

ur. 23.08.1825 Taurów
chrz. 28.08.1825 Kozłów k/Tarnopola
zm. 11.1898
Stanisławów

m. Franciszek Prus-Jabłonowski


Seweryna Ładomirska
m. Feliks Domański

Helena Karolina Ładomirska
m. Kazimierz Gołębski

Stanisław Ładomirski
Zofia Waleria Ładomirska
m. Michał Leon Eleutery Krobicki

Jan Dominik Ładomirski
Zdzisław Fabian Ładomirski
ż. Anna Maria Kraińska

?