ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

ZJAZDY

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII


<<<<<

ZJAZD XXIIIData: 30 sie. - 1 wrz. 2024
Miejsce: Ośrodek Wczasowo-Kolonijny HOTTUR;
Borowice 18
https://www.hottur.pl/

Organizatorzy:
Łukasz, Jadwiga, Jan i Teresa Ładomirscy z rodzinami
zjazd.rodzinny2024[małpa]gmail.com


Informacje:

12 kwietnia 2024

Kochani

Bardzo dziękujemy tym, którzy zgłosili się na zjazd za pomocą naszej ankiety:

https://forms.gle/uh4xDXwg7uMwePa46

Jest takich osób już 77 ale wiemy od wielu z Was, że chcecie przyjechać,chociaż jeszcze się nie zgłosiliscie. Bardzo Was prosimy, zapisujcie się nawet jeśli nie jesteście pewni na 100% czy dojedziecie. Jest to ważna informacja dla ośrodka a jeśli się zdarzy, że ktoś nie dojedzie to łatwiej poradzić sobie z nadmiarem miejsca niż na ostatnią chwilę znaleść dodatkowe łóżka dla niezapowiedzianych uczestników. Oczywiście jeśli na pewno wiecie, że Wasz przyjazd jest niemożliwy możecie nam przesłać krótką informację abyśmy mieli realistyczne oczekiwania co do frekwencji na zjeździe.
Zaliczki w wysokości 50% kosztów zjazdu prosimy wpłacać na konto:

Teresa Ładomirska;
mBank 79 1140 2004 0000 3802 4690 3998
IBAN
PL79 1140 2004 0000 3802 4690 3998

Niektórzy z Was zapłacili już całość z góry a inni zapłacili więcej tak aby wesprzeć tych, którzy mogą mieć problemy z finansową stroną pobytu na zjeździe. Bardzo dziękujemy za szczodre opłaty i jeszcze raz prosimy o kontakt tych, którzy chętnie skorzystaliby ze zniżki. Jak to mówi staropolskie przysłowie:
“Kto pyta ten nie błądzi, a kto prosi ten dostaje zniżkę”.
Kto chciałby porozmawiać o tej możliwości może osobiście skontaktować się z:
Łukaszem tel +xx xxx xxx xxx, e-mail xxxxxx
lub
Jadwigą tel +xx xxxxxxxxxx, e-mail xxxxxx

Przesyłamy serdeczności
Ładomirscy


Our Beloved,

We would like to thank those of you who already confirmed your participation in the family reunion with the following link:

https://forms.gle/uh4xDXwg7uMwePa46

There are already 77 of you but we know that there are more family members that would like to come but didn’t yet let us know via this link. We would like kindly remind you to respond even if you are not 100% sure that you will come. It is a very important information for the place we are staying in and if someone won’t make it in the end it’s easier to manage extra room than to find extra beds last minute for unexpected participants. Of course if for sure you know that you are not coming please do send us a short note so we can have realistic expectations about how many of us can possibly come.
Deposits (we propose 50%) towards costs of family reunion you can pay on the bank account:

Teresa Ładomirska;
mBank 79 1140 2004 0000 3802 4690 3998
IBAN
PL79 1140 2004 0000 3802 4690 3998

Some of you paid already the whole amount and some of you paid more to support those who are facing financial difficulties. We are very thankful for those generous contributions and again we would like to remind that anyone who needs a bit of monetary help to be able to take part in our family reunion can ask for a discount. Please do not hesitate to contact Łukasz or Jadwiga about this matter. Our details are as follow:
Łukasz tel +xx xxx xxx xxx, e-mail xxxxxx
Jadwiga tel +xx xxxxxxxxxx, e-mail xxxxxx

Very warm greetings
Ładomirscy


29 stycznia 2024

Kochani

Jak już wcześniej zawiadomiliśmy w dniach 30.08-01.09 2024 odbędzie się XXIII Zjazd Rodzin Ładomirskich i Kraińskich.

Wybraliśmy miejsce u podnóża Karkonoszy w ośrodku Hottur w Borowicach. Do dyspozycji mamy basen otwarty z górską wodą i świeże górskie powietrze. Wybraliśmy ten ośrodek ponieważ może nas wszystkich pomieścić a przy okazji zaoferował najniższe ceny, przebijając wszystkie inne ośrodki. Zależy nam aby cena zjazdu była jak najkorzystniejsza dla wszystkich.

Koszty całości zjazdu rodzinnego dla jednej osoby dorosłej to 420 złotych.

Udało nam się wynegocjować bardzo dobre warunki dla dzieci . Dzieci do 8 roku życia mają pobyt za darmo a od 8 mego do 12 tego roku życia płacą 50% kosztów czyli 210 złotych. Dzieci od 12 roku życia liczone są jako osoby dorosłe. Właściciele ośrodka jeszcze nie są świadomi ile dzieci może z nami przyjechać ;-). Liczymy że te ceny ze względu na inflacje nie ulegną zmianie.

Chcielibyśmy również zainaugurować z okazji okrągłej 49 rocznicy zjazdów rodzinnych nową tradycję w postaci: Rodzinne Wakacje +. Można przyjechać na Zjazd rodzinny 2 dni wcześniej i spędzić czas na wypoczynku w malowniczych Borowicach, integracji rodzinnej i pomocy w przygotowaniach do Zjazdu. Do wynajęcia są 8 osobowe domki typu Brda w cenie 450 złotych za dobę, lub noclegi w budynku głównym w cenie 60 złotych za osobę. Opcjonalnie można wykupić wyżywienie lub same obiady w cenie 35 złotych. Ten wcześniejszy pobyt pozwoli nam się zintegrować, wspólnie spędzić czas, przygotować i nabrać sił do uroczystego spotkania. Dla wszystkich chętnych załączamy link gdzie możecie zgłosić się na zjazd a także na Rodzinne Wakacje +.

Za na czas i prawidłowo wypełnione ankiety przewidujemy oczywiście losowanie nagród także prosimy nie zwlekajcie z ochoczymi zgłoszeniami. Aby dokonać zgłoszenia kliknij tutaj

https://forms.gle/uh4xDXwg7uMwePa46

Prosimy o wpłacanie zaliczek w połowie kwoty do końca marca 2024 wraz z deklaracjami przyjazdu. Oczywiście deklarację są najistotniejsze ale wcześniejsze wpłaty pozwolą na równomierne rozłożenie kosztów zjazdu i zagwarantują nam miejsce w ośrodku. Wpłaty za udział w zjeździe można przelewać na konto:

Teresa Ładomirska;
mBank 79 1140 2004 0000 3802 4690 3998
IBAN
PL79 1140 2004 0000 3802 4690 3998

Po dokonaniu przelewu prosimy o informację na ten adres
zjazd.rodzinny2024[małpa]gmail.com

Jesteśmy świadomi, że dla niektórych osób koszt przyjechania na zjazd może być finansową przeszkodą dlatego jak ustaliła rada starszych mamy fundusz pomocowy i dlatego bardzo byśmy prosili o kontakt jeśli, ktoś chciałby porozmawiać o tej możliwości. Możecie osobiście skontaktować się z:

Łukaszem tel +xx xxx xxx xxx, e-mail xxxxxx

Jadwigą tel +xx xxxxxxxxxx, e-mail xxxxxx

Przesyłamy mnóstwo serdeczności i czekamy na wasze zgłoszenia.

Organizatorzy
Łukasz, Jasiek, Jaga i Teresa


Dear Family,

As we have already mentioned on 30th of August till 1st of September 2024 we will meet at the 23rd Ładomirscy and Kraińscy Family Reunion.

We have chosen a place at the foot of Karkonosze Mountains, in Borowice near Karpacz in the Hottur resort. We will be able to use the outside swimming pool with crystal water and very fresh mountain air in unlimited quantities. We have chosen this place because it can accommodate all of us, and at the same time it offered the lowest prices compare to other similar resorts. We would like the price of our family reunion be as advantageous as possible for everyone.

The total cost of family reunion for 1 adult is 420 PLN.

For children we have negotiated very good offer: children aged up till 8 years old do not pay at all and from 8 till 12 years old are paying 50% of the costs which makes 210 PLN per child. Children from 12 years onwards are counted as adults. The owners of the Hottur are not yet aware how many children may arrive ;-) We are very much hoping that those prices will not change due to inflation.

We also would like to start a new tradition on the occasion of the 49th anniversary of family reunions in the form of Family Holidays +. You can arrive at the family reunion 2 days earlier and spend some time relaxing in picturesque Borowice, integrating with the family and helping with preparations for the reunion. 8 persons chalets are available for rent and it costs PLN 450 per day, or it is possible to have accommodation in the main building for PLN 60 per person per person. Optionally, you can purchase meals or just lunches/dinners for PLN 35 per person. This earlier stay will allow us to integrate, spend time together and prepare for more joyful celebrations. For all those interested, we have attached a link where you can register for the reunion and for Family Holidays +.

For timely and correctly completed questionnaires we are planning to draw prizes so please don’t delay your eager responses. To register please click the following link:

https://forms.gle/uh4xDXwg7uMwePa46

We would like to invite you to pay half of the amount in advance by the end of March along with your arrival declarations. The most important for us are your declarations but pre-payments will help us to divide cost of family reunion and will secure our places in Borowice/Hottur.

You can transfer your payments on the following bank number:

Teresa Ładomirska;
mBank 79 1140 2004 0000 3802 4690 3998
IBAN
PL79 1140 2004 0000 3802 4690 3998

After bank transfer could you drop us an information on this email:
zjazd.rodzinny2024[małpa]gmail.com

We are very much aware that for some of us the cost of coming to family reunion can create a financial obstacle so as our beloved council of elders agreed we have a special fund for those who may struggle financially. If anyone would like to talk about this possibility the best people to contact are:

Łukaszem tel +xx xxx xxx xxx, e-mail xxxxxx

Jadwigą tel +xx xxxxxxxxxx, e-mail xxxxxx

We are sending you lots of love and waiting for your responses.

Organizers
Łukasz, Jasiek, Jaga i Teresa


6 listopada 2023

Kochana Rodzino,
Z wielka radością zapraszamy na XXIII Zjazd. W przyszłym roku wypada 49 lat naszych spotkań i złoty jubileusz poczęcia się tej pięknej tradycji w Wielichowie (wiecej szczegółów o początkach zjazdów rodzinnych na stronie: https://lik.info.pl/poczatek.php)
Znaleźliśmy wyjątkowe miejsce u podnóży Karkonoszy (koło Jelenia Góry), które może nas wszystkich pomieścić nawet, jeśli frekwencja będzie rekordowa, a na taką właśnie liczymy.
Termin mamy zarezerwowany od 30 sierpnia do 1 września 2024 roku. Mamy nadzieje, że dzięki temu będziemy mogli skorzystać z basenu na terenie ośrodka, zorganizować pierwsze rodzinne zawody w triathlonie oraz cieszyć się cieplejszym wieczorem podczas inauguracyjnego ogniska.
Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy uzupełnili swoje adresy mailowe. Proszę dajcie nam znać, jeśli kogoś trzeba jeszcze dopisać do naszej listy mailowej, bardzo nam to ułatwi aby dotrzeć do wszystkich członków „klanu”.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Organizatorzy
Alina, Łukasz, Jadwiga, Jan i Teresa Ładomirscy z Rodzinami

Dear Family,
With great joy we would love to invite you to the XXIII Family Reunion. Next year marks the 49th years of our gatherings and the golden jubilee when idea of this beautiful tradition was born in Wielichowo. You can read more how idea of family reunions was born at: https://lik.info.pl/poczatek.php
We have found an exceptional place at the foothills of the Karkonosze Mountains (near Jelenia Góra), which can accommodate us all even if the attendance is record-breaking, which is exactly what we are counting on.
We have booked the date from the 30th of August till the 1st of September 2024. We hope that the earlier date will give us more chances for a good weather so we will be able to use an outdoor swimming pool at the resort, organize the first family triathlon and enjoy a warmer evening during the inaugural bonfire.
We would like to thank everyone who updated us with their email addresses. Please let us know if anyone still needs to be added to our mailing list. It will help us to keep in touch with all members of Ładomirscy and Kraińscy “clan”.
Best regards
Organisers
Alina, Łukasz, Jadwiga, Jan and Teresa Ładomirscy with Families