ZJAZDY

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

ZJAZD X

Data: wrzesień roku 1997
Miejsce: Dom zakonny Misjonarzy Św. Rodziny; Bąblin
Organizatorzy:
Maria i Marek Szczepaniakowie
oraz Barbara i Maciej Ropelewscy
Uczestników: ...

Uczestnicy X Zjazdu w Bąblinie

Galeria