ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

Odeszli na zawsze, pozostali blisko

"Na Powązkach warszawskich / zdziwić się uśmiechnąć / przy grobie pana Prusa / popatrzeć na wszystko / – wiewiórko przezabawna / co się tutaj dzieje / można odejść na zawsze / by stale być blisko"
ks. Jan Twardowski

<<<<<

1975-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

2011-2020

2021-2030

>>>>>Karolina
z Kraińskich Janiszewska
(1920-2011)Jan Sykstus Maria
Kraiński
(1927-2012)Krystyna
z Wiszniewskich Pukało
(1955-2012)Tadeusz
Piotr Pukało
(1954-2012)

Krystyna
z Szydlarskich Bartmańska
(1923-2012)Maria
Kuczyńska
(1921-2012)Zofia
Ładomirska
(1927-2013)Maciej
Krobicki
(1933-2013)
Krystyna Maria
Piela
(2013-2013)Tadeusz
Tyszkiewicz
(1938-2014)


Ross
Dalgetty
(1930-2014)


Czesław Andrzej
Robotycki
(1944-2014)Anna
Ładomirska
(1916-2015)


Jerzy
Ładomirski
(1938-2016)


Rafał Jerzy
Pestkowski
(1963-2017)


Jan
Witkowski
(1938-2017)
Joanna
Ładomirska-Zelga zd. Jąderko
(1936-2018)


Eugeniusz Kazimierz
Filipek
(1948-2019)Janina
ze Skwarczyńskich Witkowska
(1937-2019)Zbigniew Roman
Żabiński
(1937-2020)

Maria
z Gołębskich Gumińska
(1933-2020)Jerzy Jacek
Niewęgłowski
(1937-2020)Ewa Anna
z Cieńskich Fedorowicz
(1923-2020)Bogumiel
Zycki
(1953-2020)<<<<<

1975-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

2011-2020

2021-2030

>>>>>