...Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości...

20 lutego 1920 Marszałek Józef PiłsudskiMoże ktoś, kto przyjdzie po nas zechce szukaś w Przodków cieniach.
Trzeba ślad Ich na tym świecie ocalić od zapomnienia.